Service

Et ur er en liten maskin som er i drift 24 timer i døgnet. For at det skal vare i mange år, er det viktig med vedlikehold. Et ur krever jevnlig vedlikehold av verk og andre vitale deler. Finmekaniske ur er laget for å fungere et helt liv. Og hvis man passer godt på dem og overholder serviceintervallene kan de holde det gående i mange hundre år.